MEDICINA MUNCII

Asistență medicală profilactică
Examenul medical la angajare:
- Constă în eliberarea avizului / fisei de aptitudine în muncă în 2 exemplare (unul pentru angajator și altul pentru angajat). Examinarea medicală, investigațiile și analizele de medicina muncii, atât cu ocazia angajării cât și a controlului medical periodic, variază în funcție de profesie, domeniul de activitate, acestea fiind stabilite de legislația actuală.

Examenul medical de adaptare:
- Se efectuează pentru anumite profesii și locuri de muncă, la indicația medicului specialist de medicina muncii, în prima lună de la angajare.

Controlul medical periodic:

- Se efectuează obligatoriu pentru toți lucrătorii.
- Frecvența efectuării examinării medicale periodice este stabilită prin fisele întocmite conform modelului prezentat în Anexa nr. 1 din HG nr. 355/2007 și poate fi modificată numai la propunerea medicului specialist de medicina muncii, cu informarea angajatorului.

Examenul medical la reluarea activității:
- Se efectuează după o întrerupere a activității de minim 90 de zile pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru oricare alte motive, în termen de 7 zile de la începerea activității.

Supravegherea specială:
- Presupune examinarea medicală profilactică efectuată de către medicul specialist de medicina muncii în vederea stabilirii aptitudinii în muncă pentru salariații care se încadrează în următoarele categorii:

  • persoane cu vârste cuprinse între 15 ani și 18 ani împliniți;
  • persoane cu vârsta de peste 60 ani împliniți;
  • femei gravide;
  • persoane cu handicap;
  • persoane dependente de droguri, alcool;
  • persoane stângace;
  • persoane cu vedere monoculară;
  • persoane în evidenţă cu boli cronice.

Promovarea sănătății la locul de muncă:
- Presupune supravegherea activă a sănătății lucrătorilor în raport cu caracteristicile locului de muncă şi, în special, cu factorii de risc profesionali.

RODOCTOR MEDICAL CENTER vă oferă un pachet complet care include examenul clinic medical și evaluarea psihologică la prețuri accesibile. Atât evaluarea psihologică cât şi examenul clinic medical se pot realiza la sediul firmei beneficiare în condițiile în care există un spațiul adecvat în care să se deruleze aceste activități, cât şi la sediul nostru.

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon