Medicina muncii un obiectiv primordial al angajatorului

Sănătatea și condițiile de muncă sunt un obiectiv primordial al angajatorului pentru creșterea calităţii vieții salariaților.

Angajatorul are obligația să asigure accesul salariaţilor la serviciul medical de medicina muncii. Medicul de medicina muncii are ca prioritate prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, supravegherea efectivă a condiţiilor de igienă și sănătate în muncă, asigurarea controlului medical al salariaților atât la angajarea în muncă cât și pe durata executării contractului individual de muncă.

Examenele medicale au ca scop evaluarea aptitudinii în muncă a salariatului în relație cu starea sa de sănătate și postul de lucru ocupat. Pe tot parcursul vieții sale profesionale, un salariat este  supus regulat examenelor medicale. Aceste examene sunt obligatorii, examene complementare sau la cererea salariatului, a angajatorului, sau a medicului de medicina muncii.

Examene obligatorii sunt:

  • Examenul medical la angajare se efectuează înaintea angajării salariatului și are ca scop stabilirea aptitudinii pentru profesia/funcția și locul de muncă desemnat; stabilirea compatibilităţii sau incompatibilității dintre eventuale afecțiuni și viitorul loc de muncă; existenţa sau inexistenţa unei afecțiuni ce pune în pericol securitatea celorlalţi angajați, securitatea unităţii sau calitatea produsului.
  • Examenul medical periodic are ca scop confirmarea sau infirmarea aptitudinii în muncă pentru profesia/funcţia și locul de muncă pentru care s-a făcut angajarea; depistarea unor boli care constituie contraindicaţii; diagnosticarea bolilor profesionale; diagnosticarea bolilor legate de profesie; diagnosticarea bolilor ce constituie risc pentru sănătatea salariatului; depistarea bolilor ce constituie risc pentru securitatea unităţii.
  • Examenul medical la reluarea muncii are ca scop confirmarea aptitudinii lucrătorului pentru exercitarea profesiei avute anterior sau noii profesii la locul de munca respectiv; stabilirea unor măsuri de adaptare a locului de muncă; reorientarea spre alt loc de muncă.

Examenul medical se finalizează prin completarea de către medicul de medicina muncii a fisei de aptitudine în două exemplare: unul pentru angajator și unul pentru angajat. Fisa de aptitudine trebuie să conţină concluzia examenului medical la angajare: apt, apt condiţionat, inapt temporar sau inapt pentru locul de muncă respectiv.

RODOCTOR MEDICAL CENTER vă oferă un pachet complet care include examenul clinic medical și evaluarea psihologică la prețuri accesibile. Atât evaluarea psihologică cât şi examenul clinic medical se pot realiza la sediul firmei beneficiare în condițiile în care există un spațiul adecvat în care să se deruleze aceste activități, cât şi la sediul nostru.

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon