Medicina muncii - Sanatatea si securitatea in munca

   Mentinerea sanatatii si asigurarea securitatii angajatilor trebuie sa fie prioritara pentru orice angajator, deoarece sanatatea si securitatea sunt  conditii pentru obtinerea de motivatie si de performanta.

   Sanatatea si securitatea muncii reprezinta un ansamblu de activitati avand ca scop asigurarea conditiilor optime in desfasurarea procesului de munca, apararea sanatatii, integritatii corporale si vietii lucratorilor si a altor persoane angrenate in procesul de munca. Procedurile si standardele de securitatea muncii definesc un sistem unitar de masuri si reguli aplicabile tuturor participanților la procesul de munca. Activitatea de prevenire si protecție are ca scop asigurarea unor conditii de munca optime, prevenirea accidentelor si a imbolnavirilor profesionale in randul persoanelor angrenate in activitati lucrative si adaptarea la progresul stiintei si tehnicii. In Romania, principalele acte normative care reglementeaza activitatea de securitate si sanatate în munca sunt Legea 319 din 2006 - Legea securitătii si sanatatii in munca si Normele metodologice de aplicare a legii 319 / 2006.

   Odata cu aparitia acestor legi, termenul de “protectia muncii” a fost inlocuit cu cel de “sanatatea si securitatea in munca”, asa cum este definit in legea 319/2006.

   Securitatea si sanatatea in munca este un drept fundamental al tuturor   participantilor la procesul de munca.

   Legea 319 din 2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca se refera la prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatea lucratorilor, eliminarea factorilor de risc si accidentare, informare, consultare si instruirea lucratorilor si a reprezentantilor lor, pentru aplicarea acestor principii.

   Prezenta lege se aplica in toate sectoarele de activitate, atat publice, cat si private iar prevederile prezentei legi se aplica angajatilor, lucratorilor si reprezentantilor lucratorilor.

   Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legale de munca. In cazul in care angajatorul apeleaza la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilitatile sale in acest domeniu.

   Angajatorul are obligatia sa ia masurile necesare pentru:

 • asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor prin elaborarea fisei postului, atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate, sa asigure controlul medical de angajare, periodic, de adaptare si, dupa caz, controlul psihologic. Supravegherea sănătăţii lucrătorilor este asigurată prin medicii de medicina muncii.

 • prevenirea riscurilor profesionale prin evaluarea securitatii si sanatatii lucratorilor, prin punerea la dispozitie a echipamentelor de munca si a echipamentelor individuale de protectie, prin amenajarea locurilor de munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice (femeile gravide, lehuzele, femeile care alapteaza, tinerii si persoanele cu dizabilitati). Angajatorul este obligat sa angajeze numai persoane care, in urma examenului medical si, dupa caz, a testarii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute, sa tina evidenta zonelor cu risc ridicat si specific.

 • informarea si instruirea lucratorilor prin asigurarea de materiale, cum ar fi afise, pliante, filme si diafilme cu privire la securitatea si sanatatea in munca. Trebuie sa se asigure informarea fiecarei persoane, anterior angajarii in munca, asupra riscurilor la care aceasta este expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire si de protectie necesare. Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv-generala si are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca/post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate. Instruirea la locul de munca se face tuturor lucratorilor, inclusiv la schimbarea locului de munca in cadrul aceleiasi companii/entitate.

 • asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca prin elaborarea unor instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca aflate in responsabilitatea lor.

 • ....

Lucratorii au obligatia

 • Sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului.

 • Sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie.

 • Sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si dupa utilizare sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare.

 • Sa nu procedeze la scoaterea din functie, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special a masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor si cladirilor si sa utilizeze corect aceste dispozitive.

 • Sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitate si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie.

 • Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana.

 • Sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor.

Locaţia

Medicina Muncii Doctor Oana Rusu
Bulevardul Iuliu Maniu, nr 7, Bucuresti, Sector 6, Policlinica APACA, Corp G, parter, cabinet 23A,
România
44° 26' 1.1256" N, 26° 2' 57.5232" E
RO
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon